متن کامل تفسیر نور به صورت PDF بر اساس سوره های قرآن

متن کامل تفسیر نور به صورت PDF بر اساس سوره های قرآن

نام سوره شماره سوره نام سوره شماره سوره نام سوره شماره سوره نام سوره شماره سوره نام سوره شماره سوره نام سوره شماره سوره
قریش ۱۰۶ بروج ۸۵ تغابن ۶۴ زخرف ۴۳ حج ۲۲ حمد ۱
ماعون ۱۰۷ طارق ۸۶ طلاق ۶۵ دخان ۴۴ مؤمنون ۲۳ بقره ۲
کوثر ۱۰۸ اعلی ۸۷ تحریم ۶۶ جاثیه ۴۵ نور ۲۴ آل عمران ۳
کافرون ۱۰۹ غاشیه ۸۸ ملک ۶۷ احقاف ۴۶ فرقان ۲۵ نساء ۴
نصر ۱۱۰ فجر ۸۹ قلم ۶۸ محمد ۴۷ شعراء ۲۶ مائده ۵
مسد ۱۱۱ بلد ۹۰ حاقه ۶۹ فتح ۴۸ نمل ۲۷ انعام ۶
اخلاص ۱۱۲ شمس ۹۱ معارج ۷۰ حجرات ۴۹ قصص ۲۸ اعراف ۷
فلق ۱۱۳ لیل ۹۲ نوح ۷۱ ق ۵۰ عنکبوت ۲۹ انفال ۸
ناس ۱۱۴ ضحی ۹۳ جن ۷۲ ذاریات ۵۱ روم ۳۰ توبه ۹
شرح ۹۴ مزمل ۷۳ طور ۵۲ لقمان ۳۱ یونس ۱۰
تین ۹۵ مدثر ۷۴ نجم ۵۳ سجده ۳۲ هود ۱۱
علق ۹۶ قیامت ۷۵ قمر ۵۴ احزاب ۳۳ یوسف ۱۲
قدر ۹۷ انسان ۷۶ رحمان ۵۵ سبأ ۳۴ رعد ۱۳
بینه ۹۸ مرسلات ۷۷ واقعه ۵۶ فاطر ۳۵ ابراهیم ۱۴
زلزال ۹۹ نبأ ۷۸ حدید ۵۷ یاسین ۳۶ حجر ۱۵
عادیات ۱۰۰ نازعات ۷۹ مجادله ۵۸ صافات ۳۷ نحل ۱۶
قارعه ۱۰۱ عبس ۸۰ حشر ۵۹ ص ۳۸ اسراء ۱۷
تکاثر ۱۰۲ تکویر ۸۱ ممتحنه ۶۰ زمر ۳۹ کهف ۱۸
عصر ۱۰۳ انفطار ۸۲ صف ۶۱ غافر ۴۰ مریم ۱۹
همزه ۱۰۴ مطففین ۸۳ جمعه ۶۲ فصلت ۴۱ طه ۲۰
فیل ۱۰۵ انشقاق ۸۴ منافقون ۶۳ شوری ۴۲ انبیاء ۲۱

همچنین ببینید

درس‌هایی از قرآن در رمضان / آداب دعا در شب قدر

در برنامه درس‌هایی از قرآن روز بیستم ماه رمضان، مواردی چون درخواست حضرت ابراهیم(ع) برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.